Ingólfur Jónsson: ræður


Ræður

Heykögglaverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Búfjárræktarlög

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Bygging sögualdarbæjar

þingsályktunartillaga

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tafir á lagningu rafmagns á sveitabæi

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Rannsókn á gerð nýrrar hafnar á suðurströndinni

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Orkulög

lagafrumvarp