Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Umræður utan dagskrár

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Söluskattur

lagafrumvarp

Þingfrestun

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útvarpslög

lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta hag sjómanna

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Um þingsköp

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Erfðalög

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áfengislög

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Grunnskólar

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Starfslok neðri deildar

kveðjur