Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skólamálaráð Reykjavíkur

fyrirspurn

Skýrsla um viðskipti Útvegsbankans og Hafskips hf.

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(jöfnunargjald af kartöflum)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Kjaradómur

lagafrumvarp

Lögreglumenn

(verkfallsréttur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Ríkismat sjávarafurða

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Útbýting dagskrár

um fundarstjórn

Afgreiðsla frv. um álagningu tímabundinna gjalda

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Skipan opinberra framkvæmda

(yfirstjórn verklegra framkvæmda)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Húsgagnakaup Alþingis

um fundarstjórn

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Viðvera þingmanna

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um almannatryggingar

um fundarstjórn

Starfslok

þingfrestun