Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Héraðsskólar

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Garðyrkjuskóli á Akureyri

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Atvinnujöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Klak- og eldisstöð fyrir laxfiska

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp