Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Efling Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Húsafriðunarsjóður

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Fræðslustofnun alþýðu

lagafrumvarp

Vélstjóranám

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1970

lagafrumvarp

Kennsla í haffræði við Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Fjárlagaáætlanir

þingsályktunartillaga