Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Kennsla í haffræði við Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Málefni útflutningsiðnaðar og lagmetis

fyrirspurn

Aðaldalsflugvöllur og flugsamgöngur við Kópasker

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Vínveitingar á vegum ríkisins

(hömlur á)
lagafrumvarp

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Orlof

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu

(gerð)
fyrirspurn

Uppbætur á útfluttar ullarvörur

fyrirspurn

Flugvöllur í Grímsey

fyrirspurn

Búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli

þingsályktunartillaga

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Málflytjendur

lagafrumvarp

Kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins

fyrirspurn

Kennsla í haffræði við Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Z í ritmáli

þingsályktunartillaga