Ingvar Gíslason: ræður


Ræður

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Byggðalína

fyrirspurn

Skuttogarakaup

fyrirspurn

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Jarðskjálftar í Þingeyjarsýslum

tilkynningar forseta

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Líferyissjóður Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Skákleiðsögn í skólum

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Byggðaþróunaráætlun Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Nýjungar í húshitunarmálum

fyrirspurn

Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga

fyrirspurn

Iðnfræðslulög

fyrirspurn

Byggðaþróunaráætlun Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Nýjungar í húshitunarmálum

fyrirspurn

Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga

fyrirspurn

Iðnfræðslulög

fyrirspurn

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Auglýsingar erlendra fyrirtækja í sjónvarpinu

þingsályktunartillaga

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga