Ingvar Pálmason: ræður


Ræður

Setning fundar í efri deild

þingsetning

Setning fundar í neðri deild

þingsetning

Frestun ágildistöku bifreiðalaga og umferðarlaga

lagafrumvarp

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Afla og útgerðarskýrlsur

lagafrumvarp

Sala Hvanneyrar í Siglufirði

lagafrumvarp

Vátryggingarfélag

lagafrumvarp

Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Hafnargerð á Skagaströnd

lagafrumvarp

Hafnargerð á Akranesi

lagafrumvarp

Hafnarlög á Ísafirði

lagafrumvarp

Tannlæknakennsla við læknadeild háskólans

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Vatnsleysa í Viðvíkursveit

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Friðun æðarfugls

lagafrumvarp

Stríðstryggingafélag skipshafna

lagafrumvarp

Friðun æðarfugls

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Ríkisstjóri Íslands

lagafrumvarp