Ísólfur Gylfi Pálmason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Húsnæðismál Sjómannaskólans

fyrirspurn

Stefnan í málefnum Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Ljósleiðari

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Förgun mómoldar og húsdýraáburðar

fyrirspurn

Landbrot af völdum Þjórsár

fyrirspurn

Starfsstöð Vegagerðarinnar í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Kostnaður við löggæslu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Samstarf útvarpsstöðva á landsbyggðinni við Ríkisútvarpið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Agi í skólum landsins

þingsályktunartillaga

Styrktarsjóður námsmanna

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar

þingsályktunartillaga

Hjálmanotkun hestamanna

lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(framlög til menningarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Innlend metangasframleiðsla

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Heimkoma háhyrningsins Keikós

fyrirspurn

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

fyrirspurn

Listaverkakaup Listasafns Íslands

fyrirspurn

Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

fyrirspurn

Aldurssamsetning þjóðarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum

þingsályktunartillaga

Argos-staðsetningartæki til leitar

þingsályktunartillaga

Rekstur björgunarsveita í landinu

þingsályktunartillaga

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

þingsályktunartillaga

Menntakerfið í Mexíkó

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 109,05
Andsvar 21 28,8
Flutningsræða 6 24,32
Grein fyrir atkvæði 1 0,38
Samtals 62 162,55
2,7 klst.