Ísólfur Gylfi Pálmason: ræður


Ræður

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Ættleiðingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu Landsbankans

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Verðmyndun á innfluttu sementi

þingsályktunartillaga

Starfsemi Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóða

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2001

skýrsla ráðherra

Afdrif listaverka í Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjarnám í fámennum byggðum

fyrirspurn

Samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu

fyrirspurn

Samgöngur milli lands og Vestmannaeyja

fyrirspurn

Heimild til kaupa á Geysissvæðinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Hjúkrunardeild fyrir aldraða í Árborg

fyrirspurn

Öldrunarstofnanir

fyrirspurn

Safn- og tengivegir

fyrirspurn

Hækkun póstburðargjalda

fyrirspurn

Ættleiðingar

fyrirspurn

Ástandið á kjötmarkaðnum

umræður utan dagskrár

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Skipulag ferðamála

(afnám Ferðamálasjóðs)
lagafrumvarp

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Endurgreiðsla virðisaukaskatts hjá heilbrigðisstofnunum

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Hugmyndir um virkjun að fjallabaki

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Heilsugæslumál á Suðurnesjum

fyrirspurn

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum

þingsályktunartillaga

Tækni- og iðnmenntun

umræður utan dagskrár

Nýting innlends trjáviðar

þingsályktunartillaga

Meðferðardeild við fangelsi fyrir sakhæfa geðsjúka afbrotamenn

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða um flugvallarskatta

um fundarstjórn

Breytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010

þingsályktunartillaga

Embætti umboðsmanns neytenda

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2002

skýrsla

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skógrækt 2004--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 51 103,32
Flutningsræða 7 31,88
Andsvar 16 25,97
Samtals 74 161,17
2,7 klst.