Ágúst Einarsson: ræður


Ræður

Niðurfelling aðflutningsgjalda á vélum til fiskiðnaðar

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Takmörkun loðnuveiða

þingsályktunartillaga

Aukin gæði fiskafla

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Biðlaun alþingismanna

lagafrumvarp

Verðgildi íslensks gjaldmiðils

lagafrumvarp

Fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Aukin gæði fiskafla

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

lagafrumvarp

Smíði brúar yfir Ölfusá við Óseyrarnes

þingsályktunartillaga

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Brennsla svartolíu í fiskiskipum

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Suðurnesjaáætlun

þingsályktunartillaga

Leit að djúpsjávarrækju

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár