Ágúst Einarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Boðað verkfall á fiskiskipum

umræður utan dagskrár

Matvæli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni Brunamálastofnunar

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(leiðréttingar)
lagafrumvarp

Þingfararkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 11 83,03
Flutningsræða 6 64,27
Andsvar 5 7,33
Grein fyrir atkvæði 4 3,18
Um fundarstjórn 1 1,6
Samtals 27 159,41
2,7 klst.