Ágúst Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Löndun undirmálsfisks

fyrirspurn

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Vörugjald af olíu

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(dánarbú, viðmiðunarfjárhæð)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Afnám laga nr. 96/1936

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(starfsmenn Sjúkrahúss Reykjavíkur)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Skattareglur gagnvart listamönnum

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila á Íslandi

fyrirspurn

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Samkeppnishindranir Félags eggjaframleiðenda

umræður utan dagskrár

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri

lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fundarsókn stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Gæludýrahald

lagafrumvarp

Ástandið í Mið-Austurlöndum

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Úthlutun sjónvarpsrása

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(gjaldflokkar fólksbifreiða)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 563,52
Flutningsræða 18 462,57
Andsvar 97 172,05
Grein fyrir atkvæði 29 22,75
Um fundarstjórn 9 19,85
Samtals 206 1240,74
20,7 klst.