Ágúst Einarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Tenging bóta almannatrygginga við laun

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.)
lagafrumvarp

Áhrif lýsingar við Reykjanesbraut á slysatíðni

fyrirspurn

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Staða aldraðra og öryrkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Ljósleiðari

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra um ráðstefnuna í Kyoto

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Goethe-stofnunin í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Skipting afnotaréttar nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(sala til útlendinga)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð frestun skattalækkunar

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(sendi- og hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(sendi- og hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(sendi- og hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum

þingsályktunartillaga

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Minnismerki um breska sjómenn á Vestfjörðum

fyrirspurn

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Afturköllun frumvarps um stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum

tilkynning frá ríkisstjórninni

Afstaða ríkisstjórnarinnar til mögulegra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna gegn Írak

umræður utan dagskrár

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

(rangar upplýsingar á Alþingi)
lagafrumvarp

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(framlög til menningarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Bindandi álit í skattamálum

lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Vextir, dráttarvextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Birting milliríkjasamninga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarráð Íslands

(menningarmálaráðuneyti)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Málefni ungra fíkniefnaneytenda

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

(aðild starfsmanna að stjórn)
lagafrumvarp

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Áskorun til Alþingis varðandi frv. um skipulag miðhálendisins

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álagning fjármagnstekjuskatts

fyrirspurn

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun um þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Ákvæði um hvíldartíma og yfirlýsing forseta

um fundarstjórn

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 795,9
Flutningsræða 18 175,45
Andsvar 98 172,55
Um fundarstjórn 15 25,37
Grein fyrir atkvæði 10 9,58
Ber af sér sakir 1 2,52
Samtals 217 1181,37
19,7 klst.