Ágúst Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Einkavæðing fiskeldisfyrirtækisins Stofnfisks

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Efnahagsráðstafanir í kjölfar haustskýrslu Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Útsendingarstyrkur ljósvakamiðla á Suðurnesjum

fyrirspurn

Framkvæmd fjármagnstekjuskatts

umræður utan dagskrár

Staðfesting samþykkta Alþjóðavinnumálastofnunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires

umræður utan dagskrár

Viðbrögð Alþingis við dómi Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Formennska í sjávarútvegsnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Formennska stjórnarandstöðu í nefndum

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum

(gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(vöruþróunar- og markaðsdeild)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

(innlendir sjóðir)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
lagafrumvarp

Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Náttúrugripasafn Íslands

fyrirspurn

Húsnæðismál Leiklistarskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Stofnun endurhæfingarmiðstöðvar

þingsályktunartillaga

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Almannavarnir

(almannavarnaráð og almannavarnanefndir)
lagafrumvarp

Bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands

umræður utan dagskrár

Iðnfyrirtæki í matvælaframleiðslu, hreinlætisvöru- og plastiðnaði

fyrirspurn

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

lagafrumvarp

Opinberar eftirlitsreglur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(vöruþróunar- og markaðsdeild)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Búnaðarfræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landshlutabundin skógræktarverkefni

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(aðsetur)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Frumvarp um breytingu á þingsköpum

um fundarstjórn

Yfirlýsing frá Samfylkingunni

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 348,25
Flutningsræða 16 89,37
Andsvar 45 70,42
Um fundarstjórn 5 8,1
Grein fyrir atkvæði 9 6,83
Ber af sér sakir 2 1,9
Samtals 127 524,87
8,7 klst.