Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Gæðamál og sala fersks fisks

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Útfærsla togveiðilandhelginnar

þingsályktunartillaga

Nýjar hugmyndir um orkufrekan iðnað

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Raforkuverð

fyrirspurn

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til stuðnings íslenskum skipasmíðaiðnaði

fyrirspurn

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skolphreinsun

þingsályktunartillaga

Fráveitumál sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Upplýsingar ráðherra um sölu Skipaútgerðar ríkisins

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(sala hlutafjár)
fyrirspurn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Fráveitumál sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Gæðamál og sala fersks fisks

þingsályktunartillaga

Útfærsla togveiðilandhelginnar

þingsályktunartillaga

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Tilkynning um atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Sinubrennur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Fiskistofa

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fulltrúar Alþingis á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Río de Janeiro

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Eftirlit með opinberum framkvæmdum

þingsályktunartillaga

Samskipti varnarliðsins og íslenskra starfsmanna þess

fyrirspurn

Mengun frá bandaríska hernum

fyrirspurn

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Þróunarátak í skipasmíðaiðnaði

lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Fiskistofa

lagafrumvarp

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 79 742,12
Flutningsræða 7 90,87
Andsvar 23 33,75
Málsh. um fundarstjórn 2 6,97
Um fundarstjórn 3 5,55
Grein fyrir atkvæði 3 1,72
Um atkvæðagreiðslu 1 1
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 119 882,98
14,7 klst.