Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

fyrirspurn

Staðgreiðsla af launum blaðsölubarna

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tryggingagjald

(sérstakur gjaldflokkur)
lagafrumvarp

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

þingsályktunartillaga

Framfærsluvísitala

þingsályktunartillaga

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Framlag til vegamála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjuskattur barna)
lagafrumvarp

Lífræn landbúnaðarframleiðsla

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(skráning útlendra skipa)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingar á reglum Þróunarsjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda, krókaleyfi, fullvinnsla og afli utan kvóta)
lagafrumvarp

Fyrning skulda og annarra kröfuréttinda

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(útflutningur kindakjöts, lágmark greiðslumarks o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 65 427,6
Andsvar 57 96,52
Flutningsræða 3 31,27
Um fundarstjórn 11 18,95
Um atkvæðagreiðslu 1 2,32
Grein fyrir atkvæði 2 1,35
Samtals 139 578,01
9,6 klst.