Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Athugasemd um ummæli þingmanns

tilkynningar forseta

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Skipamælingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að efla löggæslu

fyrirspurn

Orkubú Vestfjarða

fyrirspurn

Viðskiptahættir á matvælamarkaði

fyrirspurn

Lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts

fyrirspurn

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(uppsjávarfiskur)
lagafrumvarp

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Verðmyndun á innfluttu sementi

þingsályktunartillaga

Framhaldsskóli á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Norðlingaölduveita og Þjórsárver

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2001

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Verndun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Málefni Sementsverksmiðjunnar

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirtækjaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verkefni Umhverfisstofnunar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(ýmsar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur um sjálfbæra þróun

skýrsla

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Verkefni Umhverfisstofnunar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Verkefni Umhverfisstofnunar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

(leyfi til veiða)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Skráning ökutækja

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(lágmarksstærð sveitarfélags)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti

þingsályktunartillaga

Skipulag sjóbjörgunarmála

þingsályktunartillaga

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Rannsókn sjóslysa

(starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(færsla Hafrannsóknastofnunar undir umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Stofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Sérhæfing fjölbrautaskóla

fyrirspurn

Sementsverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Eldi nytjastofna sjávar

(yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Kjör bænda

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 454,62
Andsvar 71 115,78
Flutningsræða 7 59,83
Um fundarstjórn 7 5,92
Grein fyrir atkvæði 2 0,93
Samtals 161 637,08
10,6 klst.