Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Skipan nefndar á vegum fjármálaráðuneytis

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuvegaráðuneyti

þingsályktunartillaga

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Veggjöld

fyrirspurn

Fjarskiptasamband við Ísafjarðardjúp

fyrirspurn

Forvarnir í fíkniefnum

fyrirspurn

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum

lagafrumvarp

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan, tilhögun kosninga o.fl.)
þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Öryggislögregla

fyrirspurn

Gerð stafrænna korta

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Varðveisla gamalla skipa og báta

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Umræða um Tækniháskólann -- veiðar úr loðnustofni

athugasemdir um störf þingsins

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Notkun endurnýjanlegra, innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Fjárþörf Samkeppnisstofnunar

þingsályktunartillaga

Verndaráætlun fyrir svæði sem eru ósýkt af sauðfjárriðu

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Einkaleyfi

(EES-reglur, einkaréttur lyfja)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að draga úr vegsliti

þingsályktunartillaga

Lánshæfismat Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Riðusmit og varnaraðgerðir gegn riðu

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Grunnnet fjarskipta

fyrirspurn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Meðferð Bandaríkjamanna á föngum í Guantanamo

fyrirspurn

Samræmd próf í grunnskólum

fyrirspurn

Einkaleyfi

(EES-reglur, einkaréttur lyfja)
lagafrumvarp

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Þrífösun rafmagns

fyrirspurn

Þvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnana

fyrirspurn

Lækkun veggjalds í Hvalfjarðargöngum

fyrirspurn

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Héðinsfjarðargöng

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnubrestur á Stöðvarfirði

fyrirspurn

Hvalveiðar í vísindaskyni

fyrirspurn

Varnarviðbúnaður við eiturefnaárás

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(vistvæn veiðarfæri)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Veiðarfæri í sjó

fyrirspurn

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Sala Lánasjóðs landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur o.fl.

(vetnisbifreiðar)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Starfslok og taka lífeyris

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Umræða um störf einkavæðingarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Staða íslenska kaupskipaflotans

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Afturköllun þingmáls

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kostnaður af viðhaldi þjóðvega

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs

(verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga

fyrirspurn

Stuðningur við búvöruframleiðslu

fyrirspurn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 105 603,23
Andsvar 101 173,37
Flutningsræða 15 106,97
Um fundarstjórn 8 20,33
Grein fyrir atkvæði 4 3,88
Um atkvæðagreiðslu 1 1,65
Samtals 234 909,43
15,2 klst.