Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Sameiningarkosningar sveitarfélaga

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Staða loðnustofnsins

umræður utan dagskrár

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Aflaheimildir frá Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Styrkir til kúabænda

fyrirspurn

Byggðakvóti fyrir Bíldudal

fyrirspurn

Togveiði á botnfiski á grunnslóð

fyrirspurn

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Herflugvélar yfir Reykjavík

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur um Almenninga

fyrirspurn

Bílaumferð og varpstöðvar

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Lenging fæðingarorlofs

fyrirspurn

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

fyrirspurn

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsluskýringar við fjárlög

um fundarstjórn

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Viðhald vegarins á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur

fyrirspurn

Jafnstöðuafli

fyrirspurn

Rækjustofninn í Arnarfirði

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Fiskverndarsvæði við Ísland

þingsályktunartillaga

Horfur í loðnuveiðum

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um stöðu verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Verkefnasjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun fjár)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans

fyrirspurn

Aukning umferðar

fyrirspurn

Rekstur vöruhótela

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Raforkumálefni

skýrsla

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Lega þjóðvegar nr. 1

þingsályktunartillaga

Málefni heilabilaðra

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

fyrirspurn

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hámark útsvarsheimildar)
lagafrumvarp

Fullvinnsla á fiski hérlendis

þingsályktunartillaga

Útgáfa starfsleyfa til stóriðju

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Styrkir til sjávarútvegs

fyrirspurn

Áhrif veiða á erfðagerð þorsksins

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Ákvörðun loðnukvóta

fyrirspurn

Losunarkvóti á gróðurhúsalofttegundir

fyrirspurn

Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu

fyrirspurn

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingarorlofssjóður

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Álit Samkeppniseftirlits um taxta leigubifreiða

athugasemdir um störf þingsins

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til hitaveitna)
lagafrumvarp

Yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Frumvarp um Byggðastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Leiguverð fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga

fyrirspurn

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða fiskverkenda

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 117 889,38
Flutningsræða 8 267,35
Andsvar 104 174,5
Um atkvæðagreiðslu 4 12,03
Grein fyrir atkvæði 6 7,38
Um fundarstjórn 1 2,52
Samtals 240 1353,16
22,6 klst.