Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

(tekjuskattur á arð o.fl.)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(nýting deilistofna og friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Fjarskiptasjóður

fyrirspurn

Norðfjarðargöng

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Hlerun á símum alþingismanna

fyrirspurn

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnstjón á mannvirkjum á Keflavíkurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Afnám verðtryggingar lána

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Mislæg gatnamót á mótum Þingvallavegar og Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

þingsályktunartillaga

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Lögheimili og skipulags- og byggingarlög

(óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurstaða stjórnarskrárnefndar um auðlindir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kaup Íslandspósts hf. á Samskiptum ehf.

fyrirspurn

Suðurlandsvegur

fyrirspurn

Viðhald þjóðvega

fyrirspurn

Slys og óhöpp á Vestfjörðum

fyrirspurn

Þjónusta Símans á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Vatnsréttindi vegna Búrfellsvirkjunar

(afsal til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um aflífun og flutning búfjár

fyrirspurn

Loftslagsmál

fyrirspurn

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Svæðisbundin fiskveiðistjórn

fyrirspurn

Vaxtarsamningur Vestfjarða

fyrirspurn

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rammaáætlun um náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Þjóðvegur á Akranesi

fyrirspurn

Strætisvagnaferðir milli Akraness og Reykjavíkur

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Meginreglur umhverfisréttar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæð gjalds á umbúðir)
lagafrumvarp

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Þjóðskjalasafn Íslands

(öryggismálasafn)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi

(ólöglegar veiðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Marco Polo áætlun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 95 613,73
Andsvar 93 157,35
Flutningsræða 3 9,4
Um atkvæðagreiðslu 3 6,68
Um fundarstjórn 4 6,08
Grein fyrir atkvæði 4 3,65
Samtals 202 796,89
13,3 klst.