Jóhann Einvarðsson: ræður


Ræður

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Innheimta söluskatts af tryggingaiðgjöldum

umræður utan dagskrár

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Málsókn á hendur Magnúsi Thoroddsen

fyrirspurn

Endurgreiðsla söluskatts af tryggingaiðgjöldum

fyrirspurn

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(tvísköttunarsamningar)
lagafrumvarp

Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignagjöld og aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Heillaóskir til litáísku þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lendingar- og þjónustugjöld á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Rammasamningur um samvinnu á sviði vísinda og tækni milli Íslands og Evrópubandalaganna

þingsályktunartillaga

Fullgilding Evrópusamnings um varnir gegn pyndingum

þingsályktunartillaga

Samningur um viðurkenningu á niðurstöðum prófana

þingsályktunartillaga

Starfsreglur Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins

þingsályktunartillaga

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Tekjur og stjórnkerfi smáríkja

þingsályktunartillaga

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga

Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1988

lagafrumvarp