Jóhann Hafstein: ræður


Ræður

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Starfsaðstaða Bifreiðaeftirlits ríkisins

fyrirspurn

Landhelgissektir

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Öryggisráðstafanir vegna hafíshættu

fyrirspurn

Vörumerki

lagafrumvarp

Smíði fiskiskipa innanlands

lagafrumvarp

Öryggisráðstafanir vegna hafíshættu

fyrirspurn

Breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Landhelgismál

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Störf unglinga á varðskipum

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Perlusteinsvinnsla í Loðmundarfirði

fyrirspurn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Kæra á hendur forstöðumanni vinnuhælisins á Litla-Hrauni

fyrirspurn

Perlusteinsvinnsla í Loðmundarfirði

fyrirspurn

Lækningaleyfi o.fl.

lagafrumvarp

Ættleiðing

lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Stórvirkjanir og hagnýting raforku

þingsályktunartillaga

Fæðingardeild Landsspítalans

fyrirspurn

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Ættleiðing

lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Sumaratvinna framhaldsskólanema

þingsályktunartillaga

Rekstur Landssmiðjunnar

fyrirspurn

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Lækningaleyfi o.fl.

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Verðlagsmál

fyrirspurn

Fæðingardeild Landsspítalans

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður