Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Barnalög

(framlög vegna menntunar barns)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(greiðslur með börnum)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Almannatryggingar

(ekkju- og ekkilsbætur)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga

Réttarstaða heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Lánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Notkun almannafjár til tækifærisgjafa

fyrirspurn

Húsnæðissparnaðarreikningar

(túlkun laganna)
fyrirspurn

Endurskipulagning tannlæknaþjónustu

þingsályktunartillaga

Könnun á tannlæknaþjónustu

þingsályktunartillaga

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(launaskýrslur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(reglur um lánveitingar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(reglur um lánveitingar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Endurmenntun vegna tæknivæðingar í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

(réttur félagsmanna í húsnæðissamvinnufélögum)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Sérkennsla

beiðni um skýrslu

Fíkniefnamál

beiðni um skýrslu