Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Áhrif EES-samnings á sveitarfélögin

fyrirspurn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

fyrirspurn

Lánafyrirgreiðsla við húseigendur

fyrirspurn

Velferð barna og unglinga

fyrirspurn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Hópuppsagnir

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Kjör sjómanna á kaupskipum

fyrirspurn

Könnun á atvinnuleysi

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Gjald fyrir greiðsluáskorun Húsnæðisstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Lögbýli í sveitum

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

(húsbréf)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði

fyrirspurn

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Heimili fyrir börn og ungmenni

fyrirspurn

Leiðbeiningar og ráðgjöf við barnaverndarnefndir

fyrirspurn

Börn í áhættuhópum

fyrirspurn

Unglingaheimili

fyrirspurn

Samvinna barnaverndaryfirvalda og annarra stofnana

fyrirspurn

Tilsjónarmenn og stuðningsfjölskyldur

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjalds

fyrirspurn

Endurskoðun laga um vinnumiðlun

fyrirspurn

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lokuð deild fyrir síbrotaunglinga

umræður utan dagskrár

Umboðsmaður barna

fyrirspurn

Vinna ungmenna á vínveitingastöðum

fyrirspurn

Greiðsluerfiðleikalán

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Lán til viðhalds félagslegra íbúða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjöleignarhús

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(útrýming heilsuspillandi húsnæðis)
lagafrumvarp

Stytting vinnutíma

þingsályktunartillaga

Heimahlynning

fyrirspurn

Aðgerðir til að hefta útbreiðslu alnæmis

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 12 216,77
Ræða 36 193,55
Svar 33 108,98
Andsvar 27 39,88
Um fundarstjórn 3 3,72
Samtals 111 562,9
9,4 klst.