Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Húsnæðisstofnun ríkisins

(útrýming heilsuspillandi húsnæðis)
lagafrumvarp

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn ofbeldisverkum

fyrirspurn

Sjóður til eflingar atvinnumálum kvenna

fyrirspurn

Húsnæðiskannanir sveitarfélaga

fyrirspurn

Sameining barnaverndarnefnda

fyrirspurn

Barnaverndarnefndir í fámennum sveitarfélögum

fyrirspurn

Fagleg ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndir

fyrirspurn

Starfsmenn félagsmálaráðuneytisins í barnaverndarmálum

fyrirspurn

Fjöleignarhús

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsbréfakerfið

fyrirspurn

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

fyrirspurn

Kynning á tillögum um sameiningu sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sameining sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verkefnaflutningur til sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðsluaðlögun

fyrirspurn

Félagslegar aðstæður nýbúa

fyrirspurn

Reglugerð um vistun barna í sveit

fyrirspurn

Barnaverndarráð

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaganna

fyrirspurn

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Atvinnuleysisbætur smábátaeigenda

fyrirspurn

Réttur vörubílstjóra til atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Greiðslur atvinnuleysisbóta til bænda

fyrirspurn

Unglingaheimilið í Stóru-Gröf

fyrirspurn

Þriggja ára áætlun um rekstur sveitarfélaga

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf

fyrirspurn

Brunavarnir og brunamál

(löggilding slökkviliðsmanna)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1993

skýrsla

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(samanburður starfa, sönnunarfærsla fyrir dómi)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

(lögveðsréttur lóðarleigu)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Málefni sumarhúsaeigenda

fyrirspurn

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 14 199,47
Ræða 28 190,83
Svar 48 103,18
Andsvar 53 61,82
Um fundarstjórn 4 5,42
Grein fyrir atkvæði 1 0,52
Samtals 148 561,24
9,4 klst.