Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilraunasveitarfélög

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(aldursmörk)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

(tryggingalánadeild)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Sérstakur ákærandi í efnahagsbrotum

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(trygging fyrir endurgreiðslu skatts)
lagafrumvarp

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(samningar við skuldara)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta stöðu skuldara

þingsályktunartillaga

Ásakanir um kynferðislega áreitni í opinberum stofnunum

umræður utan dagskrár

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

skýrsla

Meðferð upplýsinga úr skattskrám

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Forræðismál Sophiu Hansen

umræður utan dagskrár

Iðnþróunarsjóður

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Dráttarvextir

fyrirspurn

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnsla úr skattskrám

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Virðisaukaskattur

(vinna við íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Ólöglegur innflutningur fíkniefna

þingsályktunartillaga

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlaun alþingismanna

(forseti Alþingis, makalífeyrir)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

umræður utan dagskrár

Fjárhagsstaða sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Eftirlaun alþingismanna

(forseti Alþingis, makalífeyrir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 760,8
Flutningsræða 10 136,18
Andsvar 70 110,77
Grein fyrir atkvæði 16 11,85
Um fundarstjórn 2 4,87
Samtals 157 1024,47
17,1 klst.