Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þjóðsöngur Íslendinga

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1995

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að afnema launamisrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að bæta stöðu skuldara

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurbætur og viðhald á eigin húsnæði)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumörkun í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefni, þvætti)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Kynferðisleg misnotkun á börnum

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Fíkniefnamál

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Skattundandráttur

fyrirspurn

Gjaldtaka lögmanna og fjármálastofnana

fyrirspurn

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Öryggisþjónusta

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tannviðgerðir)
lagafrumvarp

Dómar, skaðabætur og fjöldi grófra líkamsárása

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(niðurfelling hjá sambýlisfólki)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatrygginga

fyrirspurn

Reglur Seðlabankans um verðtryggingu

fyrirspurn

Samningsveð

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um félagslega íbúðakerfið

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 559,67
Flutningsræða 22 231,63
Andsvar 96 146,88
Grein fyrir atkvæði 12 7,37
Um atkvæðagreiðslu 1 0,22
Samtals 190 945,77
15,8 klst.