Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Virðisaukaskattur

(veiðileyfi í ám og vötnum)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Afnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna maka

fyrirspurn

Flutningur starfa fyrir Íbúðalánasjóð til Sauðárkróks

umræður utan dagskrár

Úttekt á útlánatöpum Landsbankans og Búnaðarbankans

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(húsaleigubætur)
fyrirspurn

Nýtt greiðslumat

fyrirspurn

Greiðslur til starfsmanna í B-hluta stofnunum ríkisins

fyrirspurn

Kjör ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Framkvæmd fjármagnstekjuskatts

umræður utan dagskrár

Desemberuppbót ellilífeyrisþega

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(samtök aldraðra)
lagafrumvarp

Starfsemi Íbúðalánasjóðs og nýtt greiðslumat

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Viðbrögð Landsbanka og Búnaðarbanka við úrskurði kærunefndar jafnréttismála

fyrirspurn

Stefnumótun í málefnum langveikra barna

fyrirspurn

Áfengiskaupaaldur

fyrirspurn

Meðferð opinberra mála

(réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Aðbúnaður og kjör öryrkja

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 422,13
Flutningsræða 23 222,42
Andsvar 36 64,08
Um fundarstjórn 1 1,78
Ber af sér sakir 1 1,13
Grein fyrir atkvæði 2 1,13
Samtals 109 712,67
11,9 klst.