Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Kjör einstæðra foreldra

beiðni um skýrslu

Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

beiðni um skýrslu

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Könnun á starfsskilyrðum stjórnvalda

fyrirspurn

Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(breytingar á bótagreiðslum)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Kaupin á FBA og yfirlýsingar forsvarsmanna Kaupþings

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kynferðisleg misnotkun á börnum

fyrirspurn

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala á 15% hlut)
lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Tollalög

(tölvuvædd tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf)
lagafrumvarp

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á áfengiskaupaaldri

fyrirspurn

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Vinna við skýrslu um úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

athugasemdir um störf þingsins

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Frestun umræðu

um fundarstjórn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í umræðu um starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

athugasemdir um störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsölusamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(Íbúðalánasjóður og LÍN)
lagafrumvarp

Matvæli

(eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Samvinnufélög

(innlánsdeildir)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(gjaldskylda, innheimta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 82 791,82
Flutningsræða 30 427,45
Andsvar 103 167,87
Um fundarstjórn 6 15,92
Grein fyrir atkvæði 18 10,9
Um atkvæðagreiðslu 1 0,83
Samtals 240 1414,79
23,6 klst.