Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(skýrslutaka af börnum)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Umferðarframkvæmdir í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Endurgreiðsla sjónglerja og linsa fyrir börn og unglinga

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Túlkun jafnréttislaga og skipun í embætti hæstaréttardómara

fyrirspurn

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsstefnan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrslur umboðsmanns Alþingis 1998 og 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(fæðingarorlof)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Bréf forsætisnefndar til Hæstaréttar

athugasemdir um störf þingsins

Lagaráð

lagafrumvarp

Útlán bankanna til einstaklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(slysa- og sjúkratryggingar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Umönnunargreiðslur vegna hjartveikra barna

fyrirspurn

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Gerð neyslustaðals

þingsályktunartillaga

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Orð forsætisráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðtryggðar eignir og skuldir)
lagafrumvarp

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun almannatryggingalaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Samvinnufélög (innlánsdeildir)

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Ársreikningar

(ársreikningaskrá)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(útgáfa matsskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðtryggðar eignir og skuldir)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
lagafrumvarp

Áhrif lækkunar á endurgreiðslu virðisaukaskatts

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 94 1098,92
Flutningsræða 28 393,08
Andsvar 128 214,17
Grein fyrir atkvæði 22 14,9
Um fundarstjórn 4 7,7
Ber af sér sakir 1 0,53
Samtals 277 1729,3
28,8 klst.