Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Samþjöppun valds og auðs í þjóðfélaginu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra og húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir ungt hreyfihamlað fólk

fyrirspurn

Hjúkrunarrými í Reykjavík

fyrirspurn

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Aðbúnaður og öryggi á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysisbætur

fyrirspurn

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(úrskurðir kærunefndar)
lagafrumvarp

Ráðherranefnd um fátækt á Íslandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(breytingar á bótagreiðslum)
lagafrumvarp

Könnun á umfangi fátæktar

þingsályktunartillaga

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Einkahlutafélög

(ársreikningar, slit félaga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla forsætisnefndar á beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Gerð neyslustaðals

fyrirspurn

Bætt staða þolenda kynferðisafbrota

þingsályktunartillaga

Stimpilgjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk

þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Meðlagsgreiðslur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vextir og verðbætur af námslánum)
lagafrumvarp

Innheimtulög

lagafrumvarp

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Skipulag og framkvæmd löggæslu

þingsályktunartillaga

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda um launakjör

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn í Kópavogi)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um fæðingarorlof

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 274,68
Flutningsræða 24 248,2
Andsvar 24 46,78
Grein fyrir atkvæði 5 3,75
Um atkvæðagreiðslu 2 2,55
Ber af sér sakir 1 0,52
Um fundarstjórn 1 0,25
Samtals 99 576,73
9,6 klst.