Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(orlofslaun)
lagafrumvarp

Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlanir til að ná fram launajafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

þingsályktunartillaga

Stofnun stjórnsýsluskóla

þingsályktunartillaga

Tannvernd barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhagsaðstoð sveitarfélags)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Úttekt á umfangi skattsvika

fyrirspurn

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Skipulag og framkvæmd löggæslu

þingsályktunartillaga

Sýkingarhætta á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Umræða um bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

um fundarstjórn

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Starfskjör á fjármálamarkaði

fyrirspurn

Kaupréttarsamningar

fyrirspurn

Lögfræðiálit frá Lagastofnun HÍ

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund í efnahags- og viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Tímabundin ráðning starfsmanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(þjónusta við börn, endurgreiðslur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(barnaklám á neti og í tölvupósti)
lagafrumvarp

Tilkynning um afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Bið eftir heyrnartækjum

fyrirspurn

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Innheimtulög

lagafrumvarp

Atvinnulýðræði

þingsályktunartillaga

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(reynslulausn fanga)
lagafrumvarp

Meðlagsgreiðslur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Fátækt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Vextir og þjónustugjöld bankastofnana

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk

þingsályktunartillaga

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Gjald af áfengi og tóbaki

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Hugbúnaðarkerfi ríkisins

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjarskiptalaga úr samgöngunefnd

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Aldurstengd örorkuuppbót

fyrirspurn

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Álit kærunefndar jafnréttismála um skipan hæstaréttardómara og viðbrögð dómsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Fyrirætlan ríkisstjórnarinnar í skattamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tannheilsa barna og lífeyrisþega

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Brot á samkeppnislögum

umræður utan dagskrár

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(ÍLS-veðbréf)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 94 602,57
Flutningsræða 36 354,88
Andsvar 63 122,03
Um fundarstjórn 6 18,13
Um atkvæðagreiðslu 4 3,78
Grein fyrir atkvæði 4 2,77
Samtals 207 1104,16
18,4 klst.