Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Kjör og vinnuskilyrði blaðburðarfólks

fyrirspurn

Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána

fyrirspurn

Umfang skattsvika

fyrirspurn

Þjónusta við yngri alzheimersjúklinga

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Uppgreiðslugjald

fyrirspurn

Fjármálaeftirlitið

fyrirspurn

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Talsmaður neytenda

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna

umræður utan dagskrár

Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atvinnuleysi

fyrirspurn

Heimilislausir

fyrirspurn

Samræmd áfengisstefna á Norðurlöndum

fyrirspurn

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga

fyrirspurn

Viðskiptahættir tryggingafélaga og banka

fyrirspurn

Styrking efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra

fyrirspurn

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Neyslustaðall

fyrirspurn

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Lánveitingar Íbúðalánasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði

umræður utan dagskrár

Mælendaskrá og umræðuefni í fyrirspurnum

um fundarstjórn

Umfang skattsvika á Íslandi

skýrsla

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Geðheilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Réttur foreldra vegna veikinda barna

fyrirspurn

Fjárþörf Samkeppnisstofnunar

þingsályktunartillaga

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(desemberuppbót)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Landsdómur og ráðherraábyrgð

þingsályktunartillaga

Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði

fyrirspurn

Fjárhagsstaða ellilífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Lagt fram á lestrarsal

tilkynningar forseta

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Umræða um skýrslu um málefni barna og unglinga

um fundarstjórn

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Synjun fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Umræða um störf einkavæðingarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings

fyrirspurn

Fjarsala á fjármálaþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 80 512,98
Flutningsræða 28 179,35
Andsvar 72 133,32
Um atkvæðagreiðslu 6 9,7
Grein fyrir atkvæði 10 8,12
Um fundarstjórn 3 1,57
Samtals 199 845,04
14,1 klst.