Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Starfsumhverfi dagmæðra

fyrirspurn

Húsnæðismál geðfatlaðra

fyrirspurn

Viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu

fyrirspurn

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, læknar í starfsnámi)
lagafrumvarp

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Bensíngjald og olíugjald

(tímabundin lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir í málefnum heimilislausra

fyrirspurn

Úrbætur í málefnum atvinnulausra

fyrirspurn

Lenging fæðingarorlofs

fyrirspurn

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Jafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana

fyrirspurn

Barnabætur

fyrirspurn

Gleraugnakostnaður barna

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(hækkun eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Kynferðisafbrotamál

fyrirspurn

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi

fyrirspurn

Laun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnenda

fyrirspurn

Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga

þingsályktunartillaga

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(yfirdráttarlán, dráttarvextir)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Mat á mannaflaþörf í atvinnugreinum

þingsályktunartillaga

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Starfsemi og hæfi stjórnenda Kauphallarinnar

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndum

fyrirspurn

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum

fyrirspurn

Upplýsingar í ársreikningum um lán til stjórnenda fyrirtækja

fyrirspurn

Form fyrirspurnar

um fundarstjórn

Lánveitingar til stjórnenda fyrirtækja

fyrirspurn

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útreikningur vaxtabóta

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 79 612,47
Flutningsræða 33 159,03
Andsvar 57 101,33
Um atkvæðagreiðslu 5 8,8
Grein fyrir atkvæði 8 6,87
Samtals 182 888,5
14,8 klst.