Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Minning Magnúsar H. Magnússonar

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Kosning forseta

kosningar

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Neyslustaðall

fyrirspurn

Staðan á viðskiptabankamarkaði

fyrirspurn

Lánveitingar Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Fötluð grunnskólabörn

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fæðingarorlofsgreiðslur og umönnunarbætur

fyrirspurn

Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði

fyrirspurn

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurstöður nýrrar könnunar um launamun kynjanna

umræður utan dagskrár

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsókn sakamála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Tryggingagjald

(lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forseta í hádegisfréttum

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna RÚV -- málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun

fyrirspurn

Vextir og verðtrygging

fyrirspurn

Stefnumótun um aðlögun innflytjenda -- fyrirspurn um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Heildarstefnumótun í málefnum útlendinga og innflytjenda

þingsályktunartillaga

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Vátryggingarsamningar

(upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Bættir innheimtuhættir

fyrirspurn

Aukin þjónusta við ungbarnafjölskyldur

þingsályktunartillaga

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttisumsögn með stjórnarfrumvörpum

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Sameignarfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áform um breytt rekstrarform Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 71 390,17
Flutningsræða 22 134,07
Andsvar 42 84,25
Um atkvæðagreiðslu 4 7,1
Grein fyrir atkvæði 6 4,58
Samtals 145 620,17
10,3 klst.