Jóhannes Geir Sigurgeirsson: ræður


Ræður

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(byggðastjórnir)
lagafrumvarp

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skólamál

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Iðnráðgjöf á landsbyggðinni

fyrirspurn

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Leyfisveitingar til leiguflugs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um frv. um rétt til veiða í efnahagslögsögu Íslands

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Brunavarnir og brunamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjarasamningar við kennara Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Dimmuborgir

fyrirspurn

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli menntamálaráðherra í fjölmiðlum um störf kennara

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(sala hlutafjár)
fyrirspurn

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Um dagskrá

um fundarstjórn

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Viðhald opinberra bygginga

fyrirspurn

Skipulag á hálendi Íslands

fyrirspurn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Vernd gegn innheimtumönnum

fyrirspurn

Akstur utan vega

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Fiskistofa

lagafrumvarp

Sala ríkisfyrirtækja og reglur um eignaraðild

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurn

Ferðakostnaður lækna

fyrirspurn

Ferðamiðlun

lagafrumvarp

Sjávarútvegsmiðstöð á Akureyri

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Endurbætur á Árnanesflugvelli í Hornafirði

fyrirspurn

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 83 786,28
Andsvar 50 85,23
Flutningsræða 5 75,23
Um fundarstjórn 22 49,8
Grein fyrir atkvæði 3 13,8
Um atkvæðagreiðslu 1 2
Málsh. um fundarstjórn 2 1,72
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 167 1015,06
16,9 klst.