Jóhannes Geir Sigurgeirsson: ræður


Ræður

Valfrelsi í lífeyristryggingum

þingsályktunartillaga

Auglýsingar ríkisins og stofnana þess

fyrirspurn

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Lækkun vaxta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipun bankastjóra)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Erlendar fjárfestingar í íslensku atvinnulífi

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á búvörulögum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjálfbær atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, brottfall gagnkvæmnisskilyrðis)
lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðmiðlun mjólkurafurða)
lagafrumvarp

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Útflutningur á íslensku vatni

fyrirspurn

Olíugjald í stað þungaskatts á dísilbíla

fyrirspurn

Starfsmannaíbúðir sjúkrahúsa

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum og vörulíki þeirra og verðjöfnunargjöld)
lagafrumvarp

Réttindi Íslendinga í Bandaríkjunum

fyrirspurn

Íslenskt heiti á "European Union"

fyrirspurn

Úthlutun aflaheimilda

fyrirspurn

Bætur til bænda vegna harðinda

fyrirspurn

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Fyrirspurn um skráningu notaðra skipa

um fundarstjórn

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Vinna við búvörulagafrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Búvörulagafrumvarp o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Skráning notaðra skipa

fyrirspurn

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að kanna útlánatöp

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattalagabreytinga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um búvörulög

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um búvörulagafrumvarp

um fundarstjórn

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Sala notaðra ökutækja

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Kílóagjald á bíla

fyrirspurn

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Flutningur Byggðastofnunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Aðstoð við bændur vegna harðinda á síðasta ári

fyrirspurn

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(endurgreiðsla ökumæla)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 79 648,87
Andsvar 166 250,63
Flutningsræða 13 99,87
Um fundarstjórn 19 37,15
Málsh. um fundarstjórn 6 12,2
Grein fyrir atkvæði 8 9,12
Samtals 291 1057,84
17,6 klst.