Jóhannes Geir Sigurgeirsson: ræður


Ræður

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Niðurfelling virðisaukaskatts af barnafatnaði

fyrirspurn

Endurnýjun starfsleyfis Kísiliðjunnar í Mývatnssveit

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkisvíxla og fjármögnun ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjuskattur barna)
lagafrumvarp

Lífræn landbúnaðarframleiðsla

lagafrumvarp

Ársreikningar

lagafrumvarp

Bókhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

lagafrumvarp

Ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjuskattur barna)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattafrumvarpa)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Vegasamband milli Austurlands og Norðurlands

þingsályktunartillaga

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(sérstakur gjaldflokkur)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(takmörkun verslunarleyfis)
lagafrumvarp

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Bókhald og ársreikningar

(viðurlög og málsmeðferð, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(sérstakur gjaldflokkur)
lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 547,15
Andsvar 67 109,97
Flutningsræða 19 86,47
Um fundarstjórn 25 49,18
Grein fyrir atkvæði 5 5,55
Samtals 169 798,32
13,3 klst.