Jón Árnason: ræður


Ræður

Verndun fiskistofna við strendur Íslands

þingsályktunartillaga

Jarðboranir við Leirá í Borgarfirði

þingsályktunartillaga

Tunnuverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Innflutningur á hvalveiðiskipum

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarins

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Jarðboranir að Lýsuhóli

þingsályktunartillaga

Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Stofnalánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verndun fiskistofna við strendur Íslands

þingsályktunartillaga

Tunnuverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Jarðboranir við Leirá í Borgarfirði

þingsályktunartillaga

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Raforkumál á Snæfellsnesi

þingsályktunartillaga

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp