Jón Árnason: ræður


Ræður

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Auknar sjúkrabætur

fyrirspurn

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Sala Úlfarsfells í Helgafellssveit

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1969--1972

þingsályktunartillaga