Jón Árnason: ræður


Ræður

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o.fl.

um fundarstjórn

Samgöngumöguleikar yfir Hvalfjörð

(rannsókn o.fl.)
fyrirspurn

Dragnótaveiðar í Faxaflóa

(álitsgerðiur vegna opnunar veiðisvæða til s.l. sumar)
fyrirspurn

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Sala Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppi

(heimild ríkisstj., í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu)
lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

(br. 21/1969, 62/1967)
lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

(tekjur áhafnadeildar)
lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fiskimálasjóður

(br. 89/1947)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Bátaábyrgðarfélög

lagafrumvarp

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Rækjuveiðar og rækjuvinnsla

(skipulagningu rækjuvinnslu á Suðurnesjum)
þingsályktunartillaga

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Haf- og fiskirannsóknir

(o.fl.)
þingsályktunartillaga

Raforkumál Vestfjarða

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

þingsályktunartillaga