Jón Árnason: ræður


Ræður

Vegamál í Vesturlandskjördæmi

fyrirspurn

Rafvæðing dreifbýlisins

fyrirspurn

Bygging héraðsskóla

fyrirspurn

Endurskoðun orkulaga

þingsályktunartillaga

Stofnlán atvinnuveganna

fyrirspurn

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Vöruvöndun útflutningsafurða sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Endurskoðun orkulaga

þingsályktunartillaga

Endurbætur vegna hraðfrystiiðnaðarins

fyrirspurn

Lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði

lagafrumvarp

Gjaldskrá Landsímans

þingsályktunartillaga

Stýrimannaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Bygging dvalarheimilis fyrir börn

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lán til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Sjómælingar

þingsályktunartillaga

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Dagvistunarheimili

lagafrumvarp

Vegáætlun 1972-1975

þingsályktunartillaga