Jón Árnason: ræður


Ræður

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Fiskiðnaðarnámskeið sjávarútvegsráðuneytisins

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjármál hafnarsjóða

fyrirspurn

Nýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Ferðamál

fyrirspurn

Landkynningarstarfsemi

fyrirspurn

Endurskipulagning utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Viðurkenning á herforingjastjórninni í Chile

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Raforkumál

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

tilkynningar forseta

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Framkvæmd iðnþróunaráætlunar

þingsályktunartillaga

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Jarðhiti til ræktunar

fyrirspurn

Uppbætur á útfluttar ullarvörur

fyrirspurn

Flugvöllur í Grímsey

fyrirspurn

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins

fyrirspurn

Nýting raforku til húshitunar

þingsályktunartillaga

Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp