Jón Árnason: ræður


Ræður

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1971

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1971

lagafrumvarp

Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandasýslu

þingsályktunartillaga

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Rafvæðing dreifbýlisins

þingsályktunartillaga