Jón Baldvinsson: ræður


Ræður

Starfsmenn þingsins

tilkynning frá forseta

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Vegur milli Hafnarfjarðar og Suðurlandsbrautar

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Land Garðakirkju

lagafrumvarp

Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Barnavernd

lagafrumvarp

Jöfnunarsjóður ríkisins

lagafrumvarp

Bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Leyfi til loftferða

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Ljóslækningar berklasjúklinga

þingsályktunartillaga

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Verðtollur af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Skirteini til vélstjórnar

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Kartöflukjallarar og markaðsskálar

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Kosning til Alþingis

lagafrumvarp

Ríkisskattanefnd

lagafrumvarp

Bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Sala á hluta heimalands Auðkúlu

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Mjólk og mjókurafurðir

lagafrumvarp

Barnavernd

lagafrumvarp

Verkakaupsveð

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Kartöflukjallarar og markaðsskálar

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Fasteignalánafélög

lagafrumvarp

Jöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Vegur milli Hafnarfjarðar og Suðurlandsbrautar

lagafrumvarp

Tala starfsmanna við starfrækslugreinir og stofnanir ríkisins

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Vélgæsla á gufuskipum

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Varðskip landsins

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Viðskiptasamningar við erlend ríki

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Land Garðakirkju

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Leiga á landi Garðakirkju

þingsályktunartillaga

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Lántaka fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Tekju- og eignarskattsauki

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1930

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Tekju- og eignarskattsauki

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Stjórnarskipti

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Verzlunar- og siglingasamningar við Noreg

þingsályktunartillaga