Jón Baldvinsson: ræður


Ræður

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Utanríkismálanefnd

kosningar

Iðju og iðnað

lagafrumvarp

Gæslu landhelginnar og fl.

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi

lagafrumvarp

Framfærslu

lagafrumvarp

Kaup á skuldum

lagafrumvarp

Sjórnarskrárbreytingu

lagafrumvarp

Hámarkslaun

lagafrumvarp

Niðurjöfnunarnefnd í Reykjavík

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Tóbaksvörugerð

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á ábúðar- og erfðafesturétti

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Leiðsöguskip

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á nokkrum löndum og afnotarétti landsvæða í Hafnarfirði

lagafrumvarp

Tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.

lagafrumvarp

Veitingaskattur

lagafrumvarp

Tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.

lagafrumvarp

Æðsta dóm

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Lán úr Bjargráðasjóði

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Kaup eða leigu á síldarbræðslustöð

þingsályktunartillaga

Manntal í Reykjavík

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Kaup hins opinbera á jarðeignum

þingsályktunartillaga

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Silfurberg

lagafrumvarp

Háleiguskatt

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Mið-Sámsstaði

lagafrumvarp

Ullarmat

lagafrumvarp

Mið-Sámsstaði

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Nýbýli

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Hækkun innflutningstolla eða aðflutningsbann á íslensku saltkjöti í Noregi

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Kaup eða leigu á síldarbræðslustöð

þingsályktunartillaga

Breyt. á vegalögum

lagafrumvarp

Síldarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirði

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Meðalalýsi

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Kaup eða leigu á síldarbræðslustöð

þingsályktunartillaga

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Kreppulánasjóð

lagafrumvarp

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Innflutningur á jarðeplum

lagafrumvarp

Iðju og iðnað

lagafrumvarp

Tollalög

lagafrumvarp

Höfundaréttur

lagafrumvarp

Útflutning saltaðrar síldar

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Útflutning saltaðrar síldar

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Kreppulánasjóð

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Innflutningsbann á niðursoðinni mjólk

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Víxillög

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Hámarkslaun

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp