Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sala ríkisbanka

þingsályktunartillaga

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Launamál

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Launamál

lagafrumvarp

Stöðvun framkvæmda við byggingu Seðlabanka Íslands

þingsályktunartillaga

Launamál

lagafrumvarp

Stjórn á fiskveiðum

þingsályktunartillaga

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Frestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslands

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(breyt. á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn skattsvikum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Stjórn Hafnamálastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Úttekt á rekstrar- og afurðalánakerfi atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Ríkisfjármál 1983

skýrsla

Úttekt á rekstrar- og afurðalánakerfi atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Friðarfræðsla

þingsályktunartillaga

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Friðarfræðsla

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Könnun á kostnaði við einsetningu skóla

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp