Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Tilkynning frá forsætisráðherra um breytingar á ríkisstjórninni

tilkynning frá ríkisstjórninni

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Skattafrádráttur fyrir fiskvinnslufólk

lagafrumvarp

Hafskip og Útvegsbankinn

umræður utan dagskrár

Okurmál

umræður utan dagskrár

Okurmál

umræður utan dagskrár

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Viðskipti Hafskips og Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Kosning í bankaráð Búnaðarbanka Íslands

kosningar

Tilkynning frá forsætisráðherra um breytingar á ríkisstjórninni

tilkynning frá ríkisstjórninni

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

lagafrumvarp

Bifreiðamál ríkisins

þingsályktunartillaga

Fiskifélag Íslands og Búnaðarfélag Íslands

þingsályktunartillaga

Sjálfstæðar rannsóknastofnanir

þingsályktunartillaga

Laun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennara

fyrirspurn

Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Verðbréfamiðlun

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(breyt. á stjórnarskrá Íslands)
lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Fasteigna- og skipasala

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Skattsvik

skýrsla

Skýrsla menntamálaráðherra um Lánasjóð íslenskra námsmanna

skýrsla ráðherra

Afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans

beiðni um skýrslu

Málefni Arnarflugs hf.

lagafrumvarp

Viðey í Kollafirði

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Streitis

lagafrumvarp