Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Skýrsla um viðskipti Útvegsbankans og Hafskips hf.

um fundarstjórn

Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

skýrsla

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fjármögnunarfyrirtæki

þingsályktunartillaga

Stjórn eggjaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Fsp. um yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

um fundarstjórn

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirvofandi uppsagnir á ríkisspítölunum

umræður utan dagskrár